Rey Urban föddes 1929 i Stockholm. Under sin utbildningstid på Konstfack 1950 startade han Silversmeden Rey Urban.

Smedjan tog till en början plats i källaren i Reys barndomshem. Med tiden växte antalet anställda och de fick fler uppdrag, vilket resulterade i att Rey några år senare öppnade verkstad och butik på Sibyllegatan 49.

Butiken på Sibyllegatan ligger kvar och den drivs sedan början av 80 talet av Reys yngste son Carl Urban. Här finns fortfarande mycket av de silver som Rey skapade och producerade kvar att köpa, samt många andra produkter.

Kontakta oss eller besök gärna vår butik för mer information.